Όραμα

Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στόχευε πριν από χρόνια σε:

Αυτόματη παραγγελιοληψία μέσω modem

Εξελιγμένο κεντρικό σύστημα hardware

Νέες εγκαταστάσεις

Νέο αυτόματο μηχάνημα
εκτέλεσης παραγγελιών (robot)

Εισαγωγή & εμπορία δικών του προϊόντων

Επέκταση σε όλη τη Β. Ελλάδα (συνεργασίες με άλλους ΣΥ.ΦΑ.)

Αυτόματη παραγγελιοληψία μέσω modem

Εξελιγμένο κεντρικό σύστημα hardware

Δημιουργία εταιρείας παροχής υπηρεσιών προς τα φαρμακεία

Σήμερα οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί & νέοι παίρνουν σειρά προς υλοποίηση.
Τώρα που οι υποδομές της επιχείρησης δίνουν αυτή τη δυνατότητα, ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στοχεύει σε:

Ανάπτυξη προχονδρεμπορίου (διανομές υπέρ τρίτων)

Ανάπτυξη του Τμήματος πωλήσεων με εισαγωγή ή παραγωγή νέων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Συμφωνίες στρατηγικής ανάπτυξης με άλλους ΣΥ.ΦΑ.

Εξέλιξη των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης

Δημιουργία ομπρέλας στήριξης των φαρμακείων – μελών του (αλυσίδα αυτόνομων φαρμακείων)

Πλήρη αυτοματοποίηση

Διείσδυση στην αγορά των OTC φαρμάκων

Δημιουργία πιστοποιημένης ψυχρής αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων

Προβολή και ανάπτυξη του επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου του φαρμακοποιού

Μεγαλύτερη και παραγωγικότερη διείσδυση στην κοινωνία

Ανάπτυξη του οικολογικού προφίλ του Συνεταιρισμού – πράσινη ανάπτυξη

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στον Όμιλό μας;