Όραμα

Ο όμιλος επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνει ομάδα επιχειρήσεων με σκοπό:

«Την προαγωγή με κοινή δραστηριότητα των Μετόχων του, των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
Ιδιαίτερα επιδιώκεται με την συνεργασία τους, ο ομαλός και τακτικός εφοδιασμός τους με κάθε είδους φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά ή συναφή προϊόντα, ιδιοσκευάσματα, μηχανήματα, εργαλεία και λοιπά προϊόντα γενικά που η διάθεση τους επιτρέπεται από τα Φαρμακεία νόμιμα και με όρους ευνοϊκότερους από εκείνους που επικρατούν στο ελεύθερο εμπόριο και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η πλήρης επάρκεια στα παραπάνω προϊόντα, ώστε και σε περιόδους δημιουργίας τεχνικής ελλείψεως, να έχουν ωφέλεια οι Μέτοχοι του Συνεταιρισμού. Επίσης ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης φροντίζει για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης, ποιότητας ζωής των Μετόχων του με όλα τα νόμιμα μέσα, καθώς και για την εξύψωση του φαρμακευτικού λειτουργήματος.»

Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στόχευε πριν από χρόνια σε:

Αυτόματη παραγγελιοληψία μέσω modem

Νέο αυτόματο μηχάνημα
εκτέλεσης παραγγελιών (robot)

Αυτόματη παραγγελιοληψία μέσω modem

Εξελιγμένο κεντρικό σύστημα hardware

Εισαγωγή & εμπορία δικών του προϊόντων

Εξελιγμένο κεντρικό σύστημα hardware

Νέες εγκαταστάσεις

Επέκταση σε όλη τη Β. Ελλάδα (συνεργασίες με άλλους ΣΥ.ΦΑ.)

Δημιουργία εταιρείας παροχής υπηρεσιών προς τα φαρμακεία

Σήμερα οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί & νέοι παίρνουν σειρά προς υλοποίηση.
Τώρα που οι υποδομές της επιχείρησης δίνουν αυτή τη δυνατότητα, ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στοχεύει σε:

Ανάπτυξη προχονδρεμπορίου (διανομές υπέρ τρίτων)

Εξέλιξη των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης

Διείσδυση στην αγορά των OTC φαρμάκων

Μεγαλύτερη και παραγωγικότερη διείσδυση στην κοινωνία

Ανάπτυξη του Τμήματος πωλήσεων με εισαγωγή ή παραγωγή νέων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Δημιουργία ομπρέλας στήριξης των φαρμακείων – μελών του (αλυσίδα αυτόνομων φαρμακείων)

Δημιουργία πιστοποιημένης ψυχρής αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων

Ανάπτυξη του οικολογικού προφίλ του Συνεταιρισμού – πράσινη ανάπτυξη

Συμφωνίες στρατηγικής ανάπτυξης με άλλους ΣΥ.ΦΑ.

Πλήρη αυτοματοποίηση

Προβολή και ανάπτυξη του επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου του φαρμακοποιού

Γίνετε μέλος

Εγγραφείτε και γίνετε μέλος του συνεταιρισμού