Αίτηση εγγραφής στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσ/νίκης “ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ.Π.Ε”

Επισύναψη Αρχείων:
1.Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις)
2.Φωτοτυπία της Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου ή εφόσον το φαρμακείο είναι νέο, τότε την φωτοτυπία της Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου.
3.Φωτοτυπία του καταστατικού εάν είναι εταιρεία.

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης Εγγραφής Μελών*