Εταιρίες Ομίλου

Οι εταιρίες του ομίλου

Ο Όμιλος περιλαμβάνει εκτός από την κεντρική συνεταιριστική φαρμακαποθήκη με την επωνυμία «ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σ.Π.Ε., νέα 2η υπερσύγχρονη φαρμακαποθήκη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου καθώς και την μετεγκατάσταση της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε. Η PHARMASSISTANCE A.E. είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Η πιο σύγχρονη φαρμακαποθήκη της Ελλάδας

Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νίκης υλοποιώντας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ολοκλήρωσε το επενδυτικό του σχέδιο δημιουργίας μίας 2ης υπερσύγχρονης φαρμακαποθήκης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου καθώς και την μετεγκατάσταση της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.

Οι υπηρεσίες της Pharmassistance είναι:
Courier μεταφορά συνταγών
Καθαριότητα φαρμακείων
Μηχανογραφική υποστήριξη σε οποιαδήποτε βλάβη σε προγράμματα φαρμακείου και μηχανήματα (software & hardware)
Λογιστική υποστήριξη
Διοργάνωση εκδρομών

Οι εταιρίες του ομίλου

Ο Όμιλος περιλαμβάνει εκτός από την κεντρική συνεταιριστική φαρμακαποθήκη με την επωνυμία «ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Σ.Π.Ε., νέα 2η υπερσύγχρονη φαρμακαποθήκη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου καθώς και την μετεγκατάσταση της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε. Η PHARMASSISTANCE A.E. είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Η πιο σύγχρονη φαρμακαποθήκη της Ελλάδας

Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νίκης υλοποιώντας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ολοκλήρωσε το επενδυτικό του σχέδιο δημιουργίας μίας 2ης υπερσύγχρονης φαρμακαποθήκης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου καθώς και την μετεγκατάσταση της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.

Οι υπηρεσίες της Pharmassistance είναι:
Courier μεταφορά συνταγών
Καθαριότητα φαρμακείων
Μηχανογραφική υποστήριξη σε οποιαδήποτε βλάβη σε προγράμματα φαρμακείου και μηχανήματα (software & hardware)
Λογιστική υποστήριξη
Διοργάνωση εκδρομών

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στον Όμιλό μας;