Μνημόνιο συνεργασίας: Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης – Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών νομού Καρδίτσας

Νέα

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, στα πλαίσια της Pharmapoint στην κεντρική αίθουσα ομιλιών του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ, υπογράφτηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης και του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού νομό Καρδίτσας.

Το σύμφωνο υπέγραψαν ο κ. Σπύρος Νικολαίδης Πρόεδρος ΣΥ. ΦΑ. Θεσσαλονίκης και ο κ. Γεώργιος Ακρίβος Πρόεδρος ΣΥ.ΦΑ. Καρδίτσας.

Σύσσωμο στην τελετή παραβρέθηκε το Δ.Σ. του ΣΥ. ΦΑ. Θεσσαλονίκης.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς των Μερών, έχουν ως σκοπό την προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των Μελών τους και ειδικά τη συνεργασία τους, τον εφοδιασμό με φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά ή συναφή προϊόντα και εν γένει για την προαγωγή της οικονομίας των Μελών, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής με υπόλοιπους συνεταιρισμούς σε παραγωγικές ή εμπορικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες και από το συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) συνεταιριστικές αξίες, η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπεται, μεταξύ άλλων, από τις αρχές της αλληλεγγύης, της αυτονομίας και ανεξαρτησίας και της συνεργασίας αλλά και εν γένει της διασφάλισης της ποιότητας, της καινοτομίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας, της εντιμότητας, του εθελοντισμού και της αριστείας.

Επειδή τα Μέρη πορεύονται σε κοινές γραμμές πλεύσης, έχοντας κοινές αξίες, κοινά βιώματα, δεσμούς που τους συνδέουν σε μία ενιαία συνεταιριστική οικογένεια φαρμακοποιών, προτίθενται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και είναι ανοιχτοί σε οποιονδήποτε πρόθυμο προς τούτο συνεταιρισμό για την αναζήτηση και εξέλιξη ιδεών, προτάσεων, ενεργειών, οι οποίες θα βελτιώσουν το έργο και τη δραστηριότητά τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον δυσώδη ανταγωνισμό των ιδιωτών και οποιωνδήποτε ενδέχεται να απειλούν τα κοινά συνεταιριστικά συμφέροντα.

 

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο τα Μέρη ιδιαιτέρως αναλαμβάνουν:
• την κατάρτιση επιμέρους συμφωνιών, στις οποίες θα εξειδικεύεται το αντικείμενο, οι  αρμοδιότητες, το χρονοδιάγραμμα κλπ της εκάστοτε συνεργασίας,
• τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και την διοργάνωση συσκέψεων, εκδηλώσεων και συναντήσεων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων,
• την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των Μερών.

Ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης δώρισε στον ΣΥ.ΦΑ. Καρδίτσας ένα συμβολικό έργο τέχνης με τίτλο «Συνεργασία» και αναμνηστική πλακέτα που αναγράφει «Ισχύς εν τη ενώσει».