Συμμετοχή ρεκόρ 572 μετόχων στο «Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Ικανοποίησης Μετόχων Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. 2022

Νέα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ηλεκτρονικά το

«Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Ικανοποίησης Μετόχων Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. 2022» με

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΡΕΚΟΡ

572 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (59% των μετόχων)

 

Ευχαριστούμε θερμά τους μετόχους μας που μας τίμησαν καταθέτοντας την πολύτιμη αξιολόγησή τους!

 

Δεσμευόμαστε για την εις βάθος ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών απαντήσεων, με στόχο διαρθρωτικές αλλαγές και αναβαθμίσεις, στις περιοχές που οι μέτοχοι προσδιόρισαν πως χρήζουν βελτίωσης, στα πλαίσια του επιχειρησιακού πλάνου ανάπτυξης του Συνεταιρισμού #SYFANewEra.

 

Συμμετοχή ρεκόρ 572 μετόχων στο «Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Ικανοποίησης Μετόχων Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. 2022»