Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.- Επιτυχής ετήσια επιθεώρηση ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας #SYFAQualityNewEra

Νέα

Η φαρμακαποθήκη μας Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε. διατηρεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Στις 6/12/2022 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων τρίτου μέρους & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης Q-CERT με μεγάλη επιτυχία.

Την ίδια μέρα επιθεωρήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ HTCert και ανανέωσε την Βεβαίωση της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004 για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Παραμένοντας πιστοί στον στόχο μας που δεν είναι άλλος από την παράδοση των επιθυμητών ειδών, πάντα σε άριστη κατάσταση, εντός προδιαγραφών διακίνησης του κατασκευαστή και στο συμφωνημένο χρόνο, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας συνεχίζει την επιτυχή πορεία του Ομίλου ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης στην #SYFAQualityNewEra.