Διεύρυνση λειτουργίας ΣΥ.ΦΑ. Σ.ΕΛ.ΦΑΡ Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα

Νέα

Εγκαινιάζουμε την επέκταση της ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

και των δύο φαρμακαποθηκών του Ομίλου (ΣΥ.ΦΑ. και Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.)

κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με την ισχύουσα απογευματινή λειτουργία Τρίτης-Πέμπτης-Παρασκευής.