ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από την TUV HELLAS σχετικά με τις εξελίξεις στα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Νέα

ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από την TUV HELLAS σχετικά με τις εξελίξεις στα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27/11/2021 στις νέες εγκαταστάσεις της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. τετράωρο σεμινάριο σχετικά με τις εξελίξεις στα Ιατροτεχνικά προϊόντα από τον καταξιωμένο εισηγητή κ. Γ. Μελαχροινό της TUV HELLAS.

Οι εκπρόσωποι όλων των Διευθύνσεων του Ομίλου ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης (Δ/νση Διαχείρισης Ποιότητας – Αγορών Φαρμάκων, Δ/νση Αγορών ΠΦ ειδών, Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Πωλήσεων, Δ/νση Marketing και Δ/νση Logistics) ενημερώθηκαν σχετικά με:

  • τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού 2017/745 MDR για τα Ιατροτεχ/κά προϊόντα
  • τη βάση δεδομένων EUDAMED και το Ελληνικό Μητρώο καταχώρισης Ιατροτεχ/κών προϊόντων GreMDIS
  • τα κρίσιμα σημεία ελέγχου έγκρισης Προμηθευτών Ιατροτεχ/κών προϊόντων, προέλευσης εντός και εκτός Ε.Ε.
  • τη νομοθεσία σχετικά με τις σημάνσεις και τα αναγραφόμενα στις συσκευασίες Ιατροτεχ/κών προϊόντων

και άλλα πρακτικά θέματα που αφορούν στην ορθή λειτουργία της φαρμακαποθήκης και του τομέα ευθύνης τους.

 

Για το ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας!

Δίνουμε ουσιαστική προτεραιότητα στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν σε πληθώρα εκπαιδευτικών δράσεων που βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την αποτελεσματικότητα και την ομαδικότητα.

 

#SYFAThess #SYFAeducation