Οι νέες εγκαταστάσεις της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ

Χωρίς κατηγορία

Ξενάγηση και ενημέρωση για την νέα φαρμακαποθήκη από τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΦΑ κ. Φαρσάκη Λάζαρο και τον Γραμματέα κ. Νικολαΐδη Σπύρο. #syfathess #selfar