Μέσω της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου PHARMASSISTANCE AE οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα είναι:

  1. Courier μεταφοράς συνταγών
  2. Καθαριότητα φαρμακείων
  3. Μηχανογραφική υποστήριξη φαρμακείων
  4. Λογιστική υποστήριξη φαρμακείων
  5. Διοργάνωση εκδρομών