Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με την χρήση σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας, σύγχρονου management με ολοκληρωμένο σύστημα Logistic, προσφέρει αποτελεσματικές και καινοτόμες λειτουργίες και υπηρεσίες. Έχει εξοπλίσει την κεντρική του αποθήκη με σύγχρονα ρομποτικά συστήματα αυτόματης τιμολόγησης και εκτέλεσης παραγγελιών και την έχει επανδρώσει με τοκατάλληλο προσωπικό ώστε η αποστολή των παραγγελιών, μέσω του στόλου των φορτηγών της να λειτουργεί υποδειγματικά και ανταγωνιστικά.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους Logistic δημιουργεί «λογικό» απόθεμα φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων ώστε να λειτουργεί με επάρκεια και πληρότητα σε ανταγωνιστική πιστοδοτική και εκπτωτική πολιτική.

Εφαρμόζει πρωτότυπες, αποτελεσματικές και καινοτόμες ιδέες με στόχο την άμεση κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Μετόχων είτε αυτές αφορούν φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικάσκευάσματα ώστε να καλύπτονται σε μικρό χρονικό διάστημα κάποιων λεπτών της ώρας μέσω της δεύτερης φαρμακαποθήκης του κέντρου (Σ.ΕΛ.ΦΑΡ), είτε αφορά την λειτουργικές ανάγκες των φαρμακείων του παρέχοντάς τους υπηρεσίες μέσω της θυγατρικής του εταιρίας(PHARMASSISTANCE).

Δείτε παραπάνω πληροφορίες για τις υπηρεσίες του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης: