Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, όπως όλες οι φαρμακαποθήκες διακινεί προς τα φαρμακεία που είναι μέλη και πελάτες του, φαρμακευτικά & παραφαρμακευτικά προϊόντα.

Τα είδη αυτά ο Συνεταιρισμός τα προμηθεύεται από τις φαρμακευτικές εταιρίες που εδρεύουν στηνΕλληνική Επικράτεια.

Παράλληλα, συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσώπευσης ή διανομής, εισάγει προϊόντα «ιδιωτικής ετικέτας» (private label) και υπηρεσίες αναβάθμισης και στήριξης του φαρμακευτικού επαγγέλματος συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής του Φαρμακοποιού.