Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στόχευε πριν από χρόνια σε:

 • Αυτόματη παραγγελιοληψία μέσω modem
 • Εξελιγμένο κεντρικό σύστημα hardware
 • Νέες εγκαταστάσεις
 • Νέο αυτόματο μηχάνημα εκτέλεσης παραγγελιών (robot)
 • Εισαγωγή & εμπορία δικών του προϊόντων
 • Επέκταση σε όλη τη Β. Ελλάδα (συνεργασίες με άλλους ΣΥ.ΦΑ.)
 • Πιστοποίηση κατά ISO 9001.
 • Δημιουργία Α.Ε. στην κεντροδυτική Θεσ/νίκη για την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του
 • Δημιουργία εταιρείας παροχής υπηρεσιών προς τα φαρμακεία

Σήμερα οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί & νέοι παίρνουν σειρά προς υλοποίηση. Τώρα που οι υποδομές της επιχείρησης δίνουν αυτή τη δυνατότητα, ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στοχεύει σε:

 • Ανάπτυξη προχονδρεμπορίου (διανομές υπέρ τρίτων)
 • Ανάπτυξη του Τμήματος πωλήσεων με εισαγωγή ή παραγωγή νέων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και με μεγάλα περιθώρια κέρδους για τα φαρμακεία
 • Συμφωνίες στρατηγικής ανάπτυξης με άλλους ΣΥ.ΦΑ.
 • Εξέλιξη των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης
 • Δημιουργία ομπρέλας στήριξης των φαρμακείων – μελών του (αλυσίδα αυτόνομων φαρμακείων)
 • Πλήρη αυτοματοποίηση
 • Διείσδυση στην αγορά των OTC φαρμάκων
 • Δημιουργία πιστοποιημένης ψυχρής αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων
 • Προβολή και ανάπτυξη του επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου του φαρμακοποιού
 • Μεγαλύτερη και παραγωγικότερη διείσδυση στην κοινωνία
 • Ανάπτυξη του οικολογικού προφίλ του Συνεταιρισμού – πράσινη ανάπτυξη