Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:

  • Αριθμεί 1.300 φαρμακεία
  • Οι πωλήσεις του το 2017 ανήλθαν σε 192 ΕΚ. €.
  • Το Συνεταιρικό του κεφάλαιο την 31/12/17 ανερχόταν σε 4,428 ΕΚ. €
  • Απασχολεί 171 υπαλλήλους
  • Διαθέτει 41 φορτηγά αυτοκίνητα που διανέμουν 14.800 φαρμακευτικά & παραφαρμακευτικά προϊόντα στα φαρμακεία της Βόρειας Ελλάδας & της Θεσσαλίας
  • Μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο 74% και σε εθνικό επίπεδο 7%.