• Έτος γέννησης: 1959ΦΑΡΣΑΚΗΣ
  • Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
  • Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής σχολής του ΑΠΘ από το 1984
  • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά
  • Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης.
  • Εκλεγμένος αντιπρόσωπος του ΣΥ.ΦΑ. στην ΟΣΦΕ.
  • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. στις θέσεις μέλους, γραμματέα και αντιπροέδρου.
  • Διεύθυνση φαρμακείου: Βασ. Όλγας 178 – Σοφούλη – Τ.Κ. 54646 – Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310 412210
  • e mail: farsakis@hol.gr