ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

  • Ο Κυριάκος Θεοδοσιάδης γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1955 στη Θεσσαλονίκη
  • Αποφοίτησε από το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια από τη Φαρμακευτική σχολή του Α.Π.Θ.
  • Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά ακόμη χρόνια (επί τριετία αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής) που συνεχίζεται έως σήμερα, με την ανάληψη της προεδρίας του Συλλόγου το 1998.
  • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης στις θέσεις μέλους και αντιπροέδρου
  • Αντιπρόεδρος του ΠΦΣ
  • Εκλεγμένος αντιπρόσωπος του ΣΥ.ΦΑ. στην ΟΣΦΕ
  • Διεύθυνση φαρμακείου: 25ης Μαρτίου 23 – Τ.Κ. 57005 Ιωνία
  • Τηλ: 2310 781720