ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

  • Ημερομηνία γέννησης: 9/2/1960
  • Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
  • Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής σχολής του ΑΠΘ από το 1984
  • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά
  • Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης
  • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. στις θέσεις μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου και γραμματέα του Συλλόγου
  • Εκλέκτορας στον ΠΦΣ
  • Αναπληρωματικό μέλος της ΟΣΦΕ
  • Διεύθυνση φαρμακείου: Δελφών 60 – Τ.Κ. 54642 – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 825721
  • e mail: evgenidi@gmail.com