Διοικητικό Συμβούλιο

Φαρσάκης Λάζαρος Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρούτας Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Νικολαϊδης Σπυρίδων Γραμματέας Δ.Σ.
Ευσταθίου Ευστάθιος Ταμίας Δ.Σ.
Θεοδοσιάδης Κυριάκος Μέλος Δ.Σ.
Κιοσές Γεώργιος-Κων/νος Μέλος Δ.Σ.
Ναούμ Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.
Ξανθόπουλος Χρήστος Μέλος Δ.Σ.
Κοντσίδης Φίλιππος Μέλος Δ.Σ./Εκπρόσωπος Προσωπικού

Εποπτικό Συμβούλιο

Ευγενίδης Διονύσιος Προϊστάμενος Ε.Σ.
Βαλαρούτσος Θεόδωρος Αναπληρωτής Προϊσταμένου
Τσιαπραντά Αγγελίνα Μέλος