ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ν. Ραιδεστός, 06/06/2019

Η Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε. ανακοινώνει την διενέργεια Διαγωνισμού με κριτήριο ανάδειξης ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τη συμφερότερη προσφορά,

για το έργο: «Ανέγερση Κέντρου αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων & παραφαρμακευτικών προϊόντων – Κατασκευή περίφραξης»,

που θα υλοποιηθεί στο τμήμα αγροτεμαχίου 1493 στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Οι ενδιαφερόμενες Τεχνικές Εταιρίες παρακαλούνται αφού διαβάσουν προσεκτικά τους όρους της διακήρυξης που αναγράφονται στο παρακάτω link, θα πρέπει στη συνέχεια να παραλάβουν από τα γραφεία του συνεταιρισμού όλα τα τεύχη δημοπράτησης που συνοδεύουν την διακήρυξη.

Παρακαλώ για την διακήρυξη πατήστε το κάτωθι link:

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ