Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:

  • Αριθμεί 1.300 φαρμακεία
  • Οι πωλήσεις του το 2015 ανήλθαν σε 198 ΕΚ. €.
  • Το Συνεταιρικό του κεφάλαιο την 31/12/15 ανερχόταν σε 3,921 ΕΚ. €
  • Απασχολεί 153 υπαλλήλους
  • Διαθέτει 42 φορτηγά αυτοκίνητα που διανέμουν 11.900 φαρμακευτικά & παραφαρμακευτικά προϊόντα στα φαρμακεία της Βόρειας Ελλάδας & της Θεσσαλίας
  • Μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο 74% και σε εθνικό επίπεδο 7%.